symboler_løa.png

Skate Løa

Mange kjenner til Skateløa eller Jonaslåven som det tidligere het. Her er det åpent for alle som ønsker å benytte seg av aktivitetstilbudene; skaterampe, bordtennis, buldrevegg og etterhvert mere moro for alle aldere. Vi har mange drømmer for denne løa og kommer stadig til å oppgradere den med nye tilbud etterhvert.

Løa er åpen mellom kl 1000 - 2200
Alle er hjertelig velkommen: KR 50 per dag
Årsmedlemsskap KR 500
Alle med adresse i Selje kommune skater gratis

 


L Ø A   R E G L E RAll aktivitet skjer på eget ansvar!!!

 

skateløa - regler2.jpg